Ravintola Talli on Joutsenmerkitty

Mikkelin ammattikorkeakoulun ravintolat; Talli, DeXi ja Kasarmina Kasarmin kampuksella ympäristömerkittiin kesällä 2015. Joutsenmerkki eli Pohjoismainen ympäristömerkki takaa sen, että ravintoloiden ympäristöasiat on hoidettu mallikkaasti kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Ravintola Talli joutsenmerkittiin v. 2008 ja Ravintola DeXi v. 2012. Hotelli-, ravintola- ja kongressikeskusten hakukriteerit ja -ehdot yhdistettiin ja uusittiin keväällä 2014. Tästä johtuen Joutsenmerkkiä haettiin uudestaan Kasarmin kampuksen ravintolapalveluille sähköisen, My Swan Account -hakemussovelluksen avulla. Energiankulutukseen liittyviä tietoja kerättiin talotekniikan projektitoimiston opiskelijaprojektissa syksyllä 2014. Sähköinen haku käynnistettiin keväällä 2015.

Joutsenmerkin saaminen edellyttää ravintolalta tiukkojen ympäristökriteerien läpäisemistä. Kasarmin kampuksen ravintoloiden osalta tämä näkyy mm. päivittäin tarjolla olevan lähi- ja luomuruoan määrässä. Ravintola Kasarmina ja Talli ovat Portaat Luomuun tasolla 4 ja Ravintola DeXi Portaat Luomuun tasolla 5. Päivittäin on tarjolla erillinen kasvisruokavaihtoehto kaikissa ravintoloissa. Lähiruoaksi luetaan raaka-aineet, jotka ovat peräisin 250 km:n säteeltä Mikkelistä.

Toinen ruokailijalle näkyvä seikka on jätteiden lajitteluohjeistuksen jatkuva parantaminen ja asiakasohjaus niin ravintoloissa, aulatiloissa kuin luokka- ja kokoustiloissa. Lisäksi ravintoloissa on panostettu energiaa ja vettä säästäviin koneisiin, laitteisiin ja toimenpiteisiin, sekä henkilökunnan jatkuvaan ympäristötietoisuuden kasvattamiseen laatuinfoissa ja osana henkilöstöpalavereita.

Kasarmin kampuksen ravintoloiden ympäristöasioiden hyvä hoito on myös osa Mikkelin ammattikorkeakoulun Kestävämpi Mamk -ympäristöohjelmaa. Sen tavoitteita toteutetaan ja seurataan ravintolapalveluissa mm. jätelajitteluna, säännöllisinä energiakulutusmittauksina (sähkö, lämpö, vesi), lähi- ja luomuruokana ruokalistoilla, yli 90 % ympäristömerkittyinä astianpesuaineina sekä erilaisina tiedotus- ja markkinointitoimenpiteinä. Kampusravintoloiden muissakin hankinnoissa; kalusteissa, kertakäyttöastioissa, servieteissä ja astiahankinnoissa painotetaan kestävää kehitystä kilpailutuskriteerinä.

Tiukkojen kriteerien lisäksi Joutsenmerkki ohjaa ravintoloita ympäristökuormituksen vähentämiseen ja edellyttää ravintolalta mitattavia tavoitteita vuositasolla. Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut osallistuvat vuosittain valtakunnallisiin luomuviikko- ja energiansäästöviikko -tapahtumiin.

Joutsenmerkki eli Pohjoismainen ympäristömerkki opastaa ympäristön kannalta parempiin ostopäätöksiin. Saadakseen Joutsenmerkin on tuotteen tai palvelun täytettävä tiukat, ympäristöön, terveyteen ja laatuun painottuvat vaatimukset.

Portaat Luomuun

Talli on mukana myös Portaat luomuun -ohjelmassa. Portaat luomuun on maa- ja metsätalousministerin rahoittama hanke, jolla pyritään lisäämään ammattikeittiöiden luomutuotteiden käyttöä. Portaat Luomuun on vapaaehtoinen. Ohjelmaan sitoutunut keittiö käyttää tarjotussa ruoassa jatkuvasti luomutuotteita sekä vähentää energiankulutusta ja jätteiden määrää.

Henkilökunta perehtyy kestävänkehityksen periaatteisiin valmennuksen avulla. Ohjelmassa pyritään luomutuotteiden jatkuvaan käyttöön ja selkeään viestintään asiakkaille. Luomutuotteiden sekoittuminen ei-luomuraaka-aineisiin estetään. Asiakkaalle kerrotaan selkeästi mikä osa ateriaa on luomua.

Ohjelma kostuu viidestä askeleesta, jotka määräytyvät luomutuotteiden käytön perusteella. Ravintola Talli on neljännellä portaalla. Keittiössä käytetään vähintään kahdeksaa merkittävää raaka-ainetta pysyvästi luomutuotteina. Lisäksi käytetään muita luomutuotteita mahdollisuuksien mukaan.

Ympäristöpassi

Ravintola Tallissa jokainen työntekijä on suorittanut ympäristöpassin. Ympäristöpassi on todistus henkilökunnan ympäristöosaamisesta. Ympäristöpassin suorittanut on tietoinen ympäristöasioista ja toimii työssään ympäristöä kunnioittaen. Passin suorittanut ottaa työskentelyssään huomioon ympäristönäkökulman ja kehittää työtään ympäristölle edullisempaan suuntaa. Ympäristötietoinen työntekijä esimerkillään kannustaa myös muita työntekijöitä ympäristöystävällisempään työskentelyyn.

Työntekijä pystyy omalla toiminnallaan vähentämään jätteen syntymistä sekä pienentämään energian kulutusta. Ympäristötietoisessa yrityksessä ympäristö otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa, näin ongelmia voidaan välttää tai jopa kokonaan poistaa.